cz en
 • Aktuality
 • Informace
  pro rodiče
 • Odkazy
 • Ochrana osobních údajů
 • Galerie
big logo
logo izuš
FB banner google banner YT banner

ZUŠ Leoše Janáčka Ostrava-Vítkovice

oficialni logo ZUS
Informace pro rodiče

Školu mohou navštěvovat děti od 5 let v přípravném studiu, od 7 let v základním studiu na 1. stupni a od 14 let na 2. stupni. Žáci starší 14 let, kteří nenavštěvovali 1. stupeň, mohou být podle potřeby zařazeni do jednoletého přípravného studia 2. stupně. Žáci, kteří na školu vstupují po 18. roku věku, mohou absolvovat studium pro dospělé v délce 4 let. 

Výuka probíhá jedenkrát týdně formou individuálních hodin v délce 45 minut a dále v 2.-5. ročníku jedenkrát týdně formou povinné hudební dílny, od 3. ročníku přistupuje výuka v souborech. Výše školného se stanovuje na školní rok, platí se pololetně.

 

Školné na školní rok 2022/2023 bylo stanoveno ve výši 1800 Kč za pololetí.

Školné pro PHV (přípravná hudební výchova - skupinová výuka) činí 1000 Kč.

Školné pro studium pro dospělé – 6000 Kč. (Studium pro dospělé organizujeme v závislosti na stavu naplněnosti kapacity školy.)

 

Přihlášku do ZUŠ ke stažení najdete v sekce Dokumenty.

 

zřizovatel ZUŠ
 • Zahájení školního roku 2015/2016

  Vážení rodiče, vážení žáci, vítáme vás v novém školním roce. Horké prázdniny skončily a nás čeká podnětná tvůrčí práce, na kterou se už jistě všichni těšíme. Chystáme hodně nových projektů a zajímavých akcí. Vám žáčkům přejeme hodně sil a úspěchů při náročném studiu. Rodičům pak hodně trpělivosti a zájmu při snažení svých skvělých ratolestí.

  číst dále...Naši žáci na vernisáži

  15. září 2015 vystoupí žákyně pěveckého oddělení ze třídy p. uč. Tatiany Pituchové na vernisáži malířů sdružených pod názvem "Pondělní skupina"  ve vítkovickém Domu u Šraněk. Začátek výstavy je v 18.30 hod.

  číst dále...